ทำไมต้องออร์แกนิค

ทำไมต้องออร์แกนิค

คุณทราบไหมว่าจากการวิจัยในต่างประเทศระบุว่าโดยเฉลี่ยในชีวิตของผู้หญิงที่ทาลิปติกเป็นประจำ
จะรับประทานลิปสติกประมาณ 3.18 -4.5 กิโลกรัม ซึ่งถ้าลิปสติกที่เราทาลงบนริมฝีปากนั้นมี
สารพิษเจือปน ก็หมายความว่าเราได้รับสารพิษนั้นเข้าไปด้วย

ปัจจุบันผู้บริโภคจำนวนมากในต่างประเทศเริ่มตระหนักถึงปริมาณของสารเคมีที่ร่างกายได้รับ ผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอางก็เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มหนึ่งที่คนเริ่มศึกษาในเรื่องของปริมาณส่วนผสมและปริมาณของสารเคมี
ที่มีพิษต่อร่างกาย อย่างที่ เราทราบกันดีว่าผิวหนังของคนเราสามารถซึมซับสารต่างๆ ที่เราสัมผัสทั้งสาร
ที่เป็นประโยชน์ และสารที่เป็นพิษต่อร่างกาย ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจึงมีผลต่อระดับการรับสารพิษ
เพราะเราใช้เครื่องสำอางสัมผัสกับผิวโดยตรง

Zuii Organic จึงเลือกเส้นทางสายธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการไว้วางใจจากองค์กรตรวจสอบ
ออสเตรเลียและนานาชาติ ในทุกๆ ปีจะมีการตรวจสอบคุณภาพเพื่อยืนยัน และรับรองว่าการผลิตเป็นไป
ตามกฎของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคทุกประการ บริษัทของเราได้รับแรงบันดาลใจจากความรักความใส่ใจ
ในธรรมชาติ

Zuii Organic ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทุกชิ้นส่วนผสมทุกชนิดต่างได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับ
มาตรฐานโลก เป็นเครื่องยืนยันความมั่นใจได้ว่าไม่มีส่วนผสมใดที่ไม่ได้มาตรฐานออร์แกนิคอยู่ในผลิตภัณฑ์
ของเราอย่างแน่นอน

Zuii Organic มีการวิจัยพัฒนาและทดสอบสินค้าอย่างมุ่งมั่น เพื่อที่จะรังสรรค์ผลิตภัณฑ์แต่งหน้าแบบมือ
อาชีพที่ปราศจากสารพิษและสารเคมีส่วนผสมทุกชนิดในผลิตภัณฑ์ของเราล้วนมีคุณสมบัติที่มีสีสันสดใส
หลายเฉดให้เลือก ทั้งยังปกปิดสนิทเนียน บำรุงและปกป้องผิว

Our Commitment

เราสัญญาว่า

ไม่มีส่วนผสมใดใดดังต่อไปนี้ในผลิตภัณฑ์ของเรา

ปราศจาก สารปิโตรเคมีหรือสารสังเคราะห์ใดใด
ปราศจาก ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ออร์แกนิค
ปราศจาก สารทัลคัม
ปราศจาก กลิ่นหรือสีปรุงแต่งที่ไม่ได้มาจากต้นกำเนิดออร์แกนิคหรือเป็นสารสังเคราะห์
ปราศจาก โซเดียม ลอเรท ซัลเฟต
ปราศจาก พรอพิลีน ไกลคอล
ปราศจาก สารกันเสียอันตราย เช่นพาราเบน
ปราศจาก ผลิตภัณฑ์ตัดต่อทางพันธุกรรม
ปราศจาก สารประกอบนาโน

Zuii Organic ใช้ส่วนผสมนาโนหรือไม่
เราไม่ใช้ส่วนผสมใดใดที่เป็นนาโนในผลิตภัณฑ์ Zuii Organic เราต่อต้านการใช้เทคโนโลยีอันตรายซึ่งอาจมีส่วนประกอบของสารพิษนี้

Zuii Organic ใช้ส่วนผสมสารทัลคัมหรือไม่
เราไม่ใช้สารทัลคัมในการผลิตหรือการจัดการผลิตภัณฑ์ใดใดของ Zuii Organic

Zuii Organic มีส่วนผสมพาราเบนหรือไม่
เราไม่ใช้พาราเบนในการผลิตหรือการจัดการผลิตภัณฑ์ใดใดของ Zuii Organic

Zuii Organic ปราศจากส่วนผสม SLS (โซเดียม ลอเรท ซัลเฟต) หรือไม่
เราไม่ใช้โซเดียม ลอเรท ซัลเฟต หรือสารอนุพันธ์ใดใดในผลิตภัณฑ์ Zuii Organic

Zuii Organic มีส่วนผสมพรอพิลีน ไกลคอลหรือไม่
เราไม่ใช้พรอพิลีน ไกลคอลในผลิตภัณฑ์ใดใดของ Zuii Organic

Zuii Organic มีส่วนผสมของวัตถุดิบที่ตัดต่อทางพันธุกรรมหรือไม่
เราไม่ใช้ส่วนผสมใดใดที่มาจากพืชตัดต่อทางพันธุกรรม

Zuii Organic มีการทดลองในสัตว์หรือไม่
เราไม่มีการทดลองในสัตว์อย่างแน่นอน

Zuii Organic มีการใช้ส่วนผสมที่มาจากน้ำมันปิโตรเลียมหรือไม่
ไม่มีการใช้ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ใดใดที่มาจากน้ำมันปิโตรเลียม

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับเหล่าวีแกน Vegan friendly หรือไม่
เรามีความยินดีที่ผลิตภัณฑ์หลายชนิดของเราเหมาะกับชาววีแกน คุณสามารถติดต่อเพื่อขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์ทั้งหลายได้

ผลิตภัณฑ์ Zuii Organic ปราศจากกลูเตนหรือไม่
ถูกต้อง ผลิตภัณฑ์ของ Zuii Organic ปราศจากกลูเตน